Pod sztandarem PSL z Kresów na ziemię głubczycką. 75 lat obecności PSL na ziemi głubczyckiej.