Inspektor danych osobowych

Dariusz Jakubowski
ul. Rynek 1, 48-100 Głubczyce
tel. 77/ 485 01 93, e-mail: sekretariat@muzeum.glubczyce.info