Sprawozdanie 2013

Sprawozdanie za 2013 rok - uchwała Rady Powiatu w Głubczycach nr 323