Makieta Głubczyc już gotowa.

Zapraszamy do ogladania makiety Głubczyc przedstawiajacej miasto w 1 poł. XVIII w.

Wzorem do jej wykonania jest rycina Wernera z ok. 1732 r. oraz ryciny z początku XIX w., a także plany miast z połowy XVIII w. (obecnie znajdują się w Berlinie).

JPEGMAKIETA foto.Gabriela Habrom-Rokosz.jpeg

foto. Gabriela Habrom-Rokosz