Struktura muzeum

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej dr Barbara Piechaczek

Rada muzeum:
Przewodniczący dr Benedykt Pospiszyl
Sekretarz dr Katarzyna Maler

Pozostali członkowie:
dr Dariusz Chojecki

mgr Krzysztof Spychała

Marian Masiuk

 


Przy muzeum działa Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes - Piotr Kopczyk
Wiceprezes - Barbara Piechaczek
Członek - Andrzej Kurcoń
Członek - Stanisław Szczerbak
Skarbnik - Jolanta Górak