Struktura muzeum

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej dr Barbara Piechaczek

 

Rada muzeum:

Przewodniczący dr Benedykt Pospiszyl

Sekretarz dr Katarzyna Maler

Pozostali członkowie:

dr Dariusz Chojecki

mgr Krzysztof Spychała

Marian Masiuk

 

 

Przy muzeum działa Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej.

Zarząd stowarzyszenia:

Prezes - Marian Masiuk

Wiceprezes - Barbara Piechaczek

Członek - Andrzej Kurcoń

Członek - Stanisław Szczerbak

Skarbnik - Jolanta Górak