Struktura muzeum

Dyrektor Powiatowego Muzeum Ziemi Głubczyckiej dr Barbara Piechaczek

Rada muzeum:
Przewodniczący Marian Masiuk
Sekretarz dr Katarzyna Maler

Pozostali członkowie:
dr Dariusz Chojecki
dr Benedykt Pospiszyl

mgr Krzysztof Spychała


Przy muzeum działa Stowarzyszenie Miłośników Muzeum i Ziemi Głubczyckiej

Zarząd stowarzyszenia:
Prezes - Piotr Kopczyk
Wiceprezes - Barbara Piechaczek
Członek - Andrzej Kurcoń
Członek - Stanisław Szczerbak
Skarbnik - Jolanta Górak