Cennik i regulamin

CENNIK
dotyczy wejścia do muzeum i na taras widokowy

obowiązuje od 02.06.2020 r. do odwołania

 1. Ceny biletów wstępu do muzeum i na taras:

- normalny 5

- ulgowy 3

- posiadacz Karty Dużej Rodziny 3

- dzieci do lat 7 wstęp wolny do muzeum

 1. Opłaty za przewodnika i lekcje muzealne

- zwiedzanie z przewodnikiem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 20 zł (grupa do 30 osób) - ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

- lekcja muzealna (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 30 zł (grupa do 30 osób) - ZAWIESZONE DO ODWOŁANIA

 1. Środa jest dniem bezpłatnym

(nie dotyczy wystaw czasowych oddzielnie płatnych i tarasu wieży widokowej).

 1. Ostatnie wejście na taras widokowy lub do muzeum odbywa się najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem placówki.

Bilet ulgowy przysługuje:

Młodzieży uczącej się, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek oświatowo - wychowawczych, zakładów poprawczych, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz Kultury”.
Osoby, którym przysługuje bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania stosownych dokumentów
.

Zwiedzanie z przewodnikiem oraz lekcje muzealne

odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrektorem muzeum. W dniu wolnym od opłat za wstęp na ekspozycję pobierana jest jedynie opłata za przeprowadzenie lekcji muzealnej i oprowadzanie z przewodnikiem.

Korzystanie ze zbiorów muzeum:

dla celów naukowych jest nieodpłatne, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

dla celów komercyjnych jest odpłatne, cenę ustala się indywidualnie dla poszczególnych umów, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

wykonanie kserokopii dokumentu (jeżeli pochodzi on z okresu po 1945 r.) - 1 zł/stronę, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji.

 

REGULAMIN

Powiatowe Muzeum Ziemi Głubczyckiej w trakcie trwania epidemii będzie czynne od wtorku do piątku w godzinach 10.00-15.00 oraz w 2 i 4 niedzielę każdego miesiąca w godzinach 12.00-15.00

W powiatowym Muzeum Ziemi Głubczyckiej w trakcie trwania epidemii zostały wprowadzone następujące zasady:

 1. Turyści indywidualni - zwiedzanie będzie odbywało się o pełnych godzinach w  grupach do 7 osób, przy czym czas zwiedzania całego muzeum to maksymalnie 60 minut (parter: sukiennice i sala wystaw czasowych; I piętro: ekspozycje stałe, wieża z tarasem widokowym). Warto przyjść punktualnie, bo spóźnialscy będą musieli poczekać na kolejną
  pełną godzinę.
 2. Turyści zorganizowani - zwiedzanie będzie odbywało się w grupach do 7 osób, kolejna grupa będzie mogła wejść do muzeum po jego opuszczeniu przez grupę poprzednią (lub opuszczeniu jednej z dwóch kondygnacji), dlatego wprowadzamy rezerwację telefoniczną (pod numerem 77/485 01 93) dla wszystkich grup zorganizowanych w celu usprawnienia przebiegu zwiedzania ( zależne od ilości obsługi dostępnej w danym czasie).
 3. Zwiedzający będą musieli poruszać się po muzeum z zakrytymi ustami i nosem, a dorośli przy wejściu zdezynfekować ręce płynem antybakteryjnym. Pracownicy kontaktujący się ze zwiedzającymi będą wyposażeni w przyłbice ochronne.
 4. Zakup biletów i pamiątek odbywać się będzie na przygotowanym do tego celu stanowisku, od którego zwiedzający odsunięty będzie na bezpieczną odległość (miejsce zaznaczone żółto-czarną taśmą na posadzce).
 5. W celu ograniczenia kontaktów, nie będziemy chwilowo oprowadzać zwiedzających.
 6. Stanowisko z komputerem dla zwiedzających będzie nieczynne.
 7. Znajdujące się w ofercie edukacyjnej lekcje muzealne są zawieszone do odwołania.
 8. Do odwołania Muzeum zawiesza organizację imprez gromadzących znaczną liczbę osób: wernisaży, finisaży, spotkań, prelekcji itp.
 9. W muzeum nie będzie możliwości skorzystania z szatni i krzeseł w celu odpoczynku.

Nasze działania mają na celu udostępnienie dla zwiedzających w sposób bezpieczny zabytkowego obiektu i mieszczących się w nim ekspozycji. Preferujemy zwiedzanie rodzinne , a turyści indywidualni, którzy spotkają się w naszym muzeum przypadkowo , proszeni są o zachowanie od siebie bezpiecznej odległości.

Oczywiście wszyscy pamiętamy, że zwiedzającym nie wolno dotykać eksponatów (to szkodzi zabytkom i nam samym - chemikalia do konserwacji) oraz spożywać posiłków.