Cennik

CENNIK

dotyczy wejścia do muzeum i na taras widokowy

obowiązuje od 01.01.2020 do 31.12.2020 r.

  1. Ceny biletów wstępu do muzeum i na taras:

- normalny 5

- ulgowy 3

- dzieci do lat 7 wstęp wolny do muzeum

  1. Opłaty za przewodnika i lekcje muzealne

- zwiedzanie z przewodnikiem (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 20 zł (grupa do 30 osób)

- lekcja muzealna (po wcześniejszym uzgodnieniu terminu) 30 zł (grupa do 30 osób)

  1. Środa jest dniem bezpłatnym

(nie dotyczy wystaw czasowych oddzielnie płatnych i tarasu wieży widokowej).

  1. Ostatnie wejście na taras widokowy lub do muzeum odbywa się najpóźniej na 15 minut przed zamknięciem placówki.

Bilet ulgowy przysługuje:

Młodzieży uczącej się, nauczycielom szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, wychowawcom placówek oświatowo - wychowawczych, zakładów poprawczych, emerytom i rencistom, osobom niepełnosprawnym wraz z opiekunami będącymi obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej, osobom fizycznym odznaczonym odznaką „Za opiekę nad zabytkami”, „Zasłużony działacz Kultury”.
Osoby, którym przysługuje bilet ulgowy, zobowiązane są do okazania stosownych dokumentów
.

Zwiedzanie z przewodnikiem oraz lekcje muzealne

odbywa się po wcześniejszym ustaleniu terminu z dyrektorem muzeum. W dniu wolnym od opłat za wstęp na ekspozycję pobierana jest jedynie opłata za przeprowadzenie lekcji muzealnej i oprowadzanie z przewodnikiem.

Korzystanie ze zbiorów muzeum:

dla celów naukowych jest nieodpłatne, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

dla celów komercyjnych jest odpłatne, cenę ustala się indywidualnie dla poszczególnych umów, po uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji;

wykonanie kserokopii dokumentu (jeżeli pochodzi on z okresu po 1945 r.) - 1 zł/stronę, po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody dyrekcji.